facebook

Pierwsze spotkanie w roku formacyjnym 2018/2019

Zgodnie z zapowiedzią (na majowym spotkaniu), najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się w katedrze, 7 września o godz. 18:00.

W dzień wspomnienia naszego patrona, bł. Ignacego Kłopotowskiego, ks. biskup Romuald odprawi Mszę Świętą, a następnie w podziemiach odbędzie się spotkanie prowadzone przez ks. Roberta Wielądka, odpowiedzialnego za formacją stałą nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Podczas Mszy Świętej szafarze w albach będą mieć wyznaczone miejsce w kościele.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony program formacji na cały rok.

Obecność obowiązkowa.

Polecamy