facebook

Formacja

Po odbyciu kursu i promocji przez biskupa – nadzwyczajni szafarze przechodzą coroczną formację stałą.

Spotkania formacji stałej są obowiązkowe i odbywają się w wyznaczone soboty.

Od obecności na tych spotkaniach uzależnione jest przedłużenie ważności posługi i legitymacji szafarza nadzwyczajnego komunii świętej.

 

W roku 2017/2018 formacja stała odbędzie się w następujących terminach:

 


23.11. 2019 o godz. 10:00

Spotkanie w parafii św. Rodziny na Zaciszu (ul. Rozwadowska 9/10).

.

29 .02.2020 

Spotkanie w parafii św. Rodziny na Zaciszu (ul. Rozwadowska 9/10)

.

13 .06.2020 

Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Loretto.

Szczegóły w późniejszym czasie.

 


Polecamy