facebook

Terminy spotkań

 

NOWY KURS planowany jest w październiku 2021 roku. DATY SPOTKAŃ POJAWIĄ SIĘ WKRÓTCE.

 

Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 2019/2020

Kurs odbywać się będzie w sali kurialnej (w budynku za katedrą, wejście od podwórza)

Terminy spotkań i tematy wykładów:

26.10.2019 – w sali kurialnej

10:00 –  10:45  ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym

10:55 – 11: 40 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.”

11:50- 12:35 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii

12:45 – 13:30 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo

13:40 Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu – ks. mgr lic. Konrad Biskup

 

23.11. 2019

10:00 –  10:45  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia

10:55 – 11: 40  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Kształtowanie kultury świętowania niedzieli

11:50- 12:35 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych

12:45 – 13:30 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych

13:40 Msza Święta

 

11.01. 2020

10:00 –  10:45 ks. dr Piotr Klimek „Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii

10:55- 11:40 ks. dr Piotr Klimek „Jezus ustanawiający Eucharystię

11:50 –  12:35  ks. dr Piotr Klimek „Eucharystia w pierwotnym Kościele

12:45 – 13: 30 ks. dr Piotr Klimek „ Boży plan zbawienia człowieka w działalności Jezusa Chrystusa”

13:40 Msza Święta

 

1.02.2020

10:00 –  10:45 ks. dr Robert Wielądek „Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła

10:55- 11:40   ks. dr Robert Wielądek ” Świadomość chrzcielna

11:50 –  12:35   ks. dr Robert Wielądek „Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich

12:45 – 13: 30 ks. dr Robert Wielądek „Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła

13:40 Msza Święta

 

29.02.2020 

10:00 –  10:45   ks. dr Paweł Cieślik „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki

10:55- 11:40  ks. dr Paweł Cieślik „Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej”

11:50 –  12:35  ks. dr Paweł Cieślik „Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą

12:45 – 13: 30 ks. dr Paweł Cieślik „Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej

13:40 Msza Święta

 

7.03.2020

10:00 –  10:45 ks. mgr lic. Konrad Biskup ” Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy

10:55- 11:40  ks. mgr lic. Konrad Biskup – ” Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

11:50 –  12:35 ks. mgr lic. Konrad Biskup – ” Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

12:45 – 13: 30 obowiązkowe spotkanie dla księży proboszczów 

 

21.03.2020, godzina 10:00 – w katedrze uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Romualda z udzieleniem błogosławieństwa nowym szafarzom.

 

Praktyki dla uczestników kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8

Terminy:

24 XI
1 XII
15 XII
22 XII
5 I
19 I
26 I
2 II
16 II
23 II

 każdy kandydat na szafarza wybiera sobie jeden termin;

 czas trwania: 9.30 (zbiórka przy kaplicy szpitalnej) – 13.00;

 w czasie trwania praktyk: udział we Mszy Św.; towarzyszenie szafarzom odwiedzającym chorych na oddziałach; rozmowa z nimi i ks. kapelanem Arkadiuszem Zawistowskim;

 obecność potwierdza ks. kapelan.

Polecamy