facebook

Terminy spotkań

NOWY KURS ROZPOCZNIE SIĘ w PAŹDZIERNIKU 2019 roku. Zgłoszenia od czerwca 2019 r.

 

Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 2017/2018

Kurs odbywać się będzie w podziemiach katedry (ul. Floriańska 3, wejście przez basztę) oraz w sali kurialnej (w budynku za katedrą)

Terminy spotkań i tematy wykładów:

14.10.2017 – w sali kurialnej

9:00 –  9:45  ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym

9:55 – 10: 40 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.”

10:55- 11:40 ks. dr Robert Wielądek „Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich

12:00 Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu – ks. mgr lic. Konrad Biskup

28.10. 2017

9:00 –  9:45  ks. dr Piotr Klimek „Boży plan zbawienia człowieka

9:55 – 10: 40 ks. dr Piotr Klimek „ Boży plan zbawienia człowieka w działalności Jezusa Chrystusa”

10:55- 11:40 ks. dr Robert Wielądek „Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła

12:00 Msza Święta – ks. dr Robert Wielądek

25.11. 2017

9:00 –  9:45  ks. dr Robert Wielądek „Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła

9:55 – 10: 40 ks. dr Robert Wielądek ” Świadomość chrzcielna

10:55- 11:40 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii

12:00 Msza Święta – ks. dr Krzysztof Filipowicz

9.12.2017

9:00 –  9:45  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia

9:55 – 10: 40 ks. dr Piotr Klimek „Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii

10:55- 11:40 ks. dr Piotr Klimek „Jezus ustanawiający Eucharystię

12:00 Msza Święta – ks. dr Piotr Klimek

16.12.2017 – w sali kurialnej

9:00 –  9:45  ks. dr Piotr Klimek „Eucharystia w pierwotnym Kościele

9:55 – 10:40 ks. dr Krzysztof Filipowicz, „Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo

10:55 – 11:40 ks. dr Krzysztof Filipowicz, ” Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy

12:00 Msza święta

 13.01.2018 – w sali kurialnej

9:00 – 9: 45  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Kształtowanie kultury świętowania niedzieli

9:55- 10:40 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych

10:55 – 11:40 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych

12:00 Msza Święta –  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW

10.02.2018

9:00 –  9:45  ks. mgr lic. Konrad Biskup – ” Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

9:55 – 10: 40  ks. dr Paweł Cieślik „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki

10:55- 11:40 ks. dr Paweł Cieślik „Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej”

12:00 Msza Święta – ks. dr Paweł Cieślik

17.02.2018 – w sali kurialnej

9:00 – 9:45 ks. dr Paweł Cieślik „Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą

9:55 – 10:40  ks. dr Paweł Cieślik „Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej

10:50 – 11:35 ks. dr Paweł Cieślik „Zanoszenie Komunii św. chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalach

ok godz. 12:00 –   – spotkanie dla księży proboszczów z ks. biskupem Marek Solarczyk, które odbędzie się po nabożeństwie pokutnym, organizowanym tego dnia przez Diecezję, dla księży – w konkatedrze na Kamionku.

 

03.03.2018, godzina 11:00 – w katedrze uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Romualda z udzieleniem błogosławieństwa nowym szafarzom.

 

Praktyki dla uczestników kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8

Terminy: 3, 10, 17 grudnia, 6,7, 14, 21, 28 stycznia, 4, 18, 25 lutego (zapisy na listę podczas spotkań wykładowych)

 każdy kandydat na szafarza wybiera sobie jeden termin;

 czas trwania: 9.30 (zbiórka przy kaplicy szpitalnej) – 13.00;

 w czasie trwania praktyk: udział we mszy św.; towarzyszenie szafarzom odwiedzającym chorych na oddziałach; rozmowa z nimi i ks. kapelanem Arkadiuszem Zawistowskim;

 obecność potwierdza ks. kapelan.

Polecamy