facebook

Kandydaci

Najbliższy kurs nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej rozpocznie się w październiku 2023r.

 

Przypominamy, że w naszej diecezji  kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

W zgłoszeniu przygotowanym i podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego, adres mailowy oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi. Ks. proboszcz zobowiązany jest również do opłacania kosztów kursu w wysokości 100 zł  (m.in. zakup książek). Opłata będzie pobierana przy okazji pierwszego spotkania.

Polecamy