facebook

Kandydaci

NOWY KURS planowany jest na jesień 2021 roku. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POJAWIĄ SIĘ W CZERWCU 2021 R.

Pierwsze spotkanie nowego kursu – 26 X 2019 o godz. 10:00 w auli kurialnej (ul. Floriańska 3, wejście od podwórza)

Rozpoczęcie kursu w roku 2019/2020 uzależnione będzie od liczby zgłoszonych kandydatów.

Przypominamy, że w naszej diecezji  kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

W zgłoszeniu przygotowanym i podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego, adres mailowy oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.

Zgłoszenia kierujemy do ks. Konrada Biskupa (odpowiedzialnego za szafarzy nadzwyczajnych w naszej diecezji), w nieprzekraczalnym terminie do  16 września 2019 roku (w razie wątpliwości tel.  537 894 343). Zgłoszenia należy złożyć w kancelarii parafialnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, ul. Floriańska 3. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-11 i od 16-18.

Polecamy