facebook

II Nabór

Pierwszy nabór kandydatów na kurs nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zakończył się 30 lipca. Zgłosiła się wystarczająca liczba kandydatów a więc kurs w roku 2017/2018 odbędzie się.

Istnieje jeszcze możliwość zgłaszania kandydatów w drugim naborze – w terminie do 31 sierpnia.

Przypominamy, że w naszej Diecezji kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

W zgłoszeniu podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.

Zgłoszenia kierujemy do ks. Konrada Biskupa (odpowiedzialnego za szafarzy nadzwyczajnych w naszej Diecezji; tel. 537 894 343).
Zgłoszenia należy złożyć w kancelarii parafialnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, ul. Floriańska 3.
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-11.00 i 16.00-18.00

Daty i grafik zajęć sobotnich spotkań kursu pojawią się we wrześniu na poniższych stronach:

https://www.facebook.com/Nadzwyczajni-szafarze-Komunii-%C5%9Awi%C4%99tej-1498643607128800/

http://dw-p.pl

Polecamy