facebook

Praktyki w szpitalu dla kursantów

Praktyki dla uczestników kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8

Terminy: 3, 10, 17 grudnia, 6,7, 14, 21, 28 stycznia, 4, 18, 25 lutego (zapisy na listę podczas spotkań wykładowych)

 każdy kandydat na szafarza wybiera sobie jeden termin;

 czas trwania: 9.30 (zbiórka przy kaplicy szpitalnej) – 13.00;

 w czasie trwania praktyk: udział we mszy św.; towarzyszenie szafarzom odwiedzającym chorych na oddziałach; rozmowa z nimi i ks. kapelanem Arkadiuszem Zawistowskim;

 obecność potwierdza ks. kapelan.

Polecamy