facebook

Pobłogosławienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

W katedrze warszawsko-praskiej, 18 czerwca o godz. 12:00, ks. arcybiskup Henryk Hoser pobłogosławi 53 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Kandydaci proszeni są o przyjście do podziemi katedry o godz. 11:15. Tam należy przebrać się w alby i bezpośrednio po tym zająć miejsca w wyznaczonych ławkach katedralnych. O godz. 11:30 odbędzie się odprawa liturgiczna.

Czytania:

Pierwsze czytanie   Wj 16, 2-4. 121-5

Psalm responsoryjny  Ps  78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54

Drugie czytanie   1 Kor 10, 16-17

Ewangelia    J 6, 41-51

 

 

Polecamy