facebook

Terminy spotkań

Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 2023/2024

Terminy spotkań i tematy wykładów:

 

14 X 2023 ks. dr Paweł Cieślik:

 • „Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym”
 •  „Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo”
 •  „Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.”
 •  „Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii”
 • Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu

 

21 X 2023 ks. dr Paweł Cieślik:

 • „Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy”)
 •  „Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej”
 •  „Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą”
 •  „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki” „
 • Msza Święta

 

4 XI 2023 ks. dr Paweł Cieślik:

 • „Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej”
 •  „Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

 

18 XI 2023 ks. dr Piotr Klimek:

 • „Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii”
 • „Jezus ustanawiający Eucharystię”
 • „Eucharystia w pierwotnym Kościele”
 • „Boży plan zbawienia człowieka w działalności Jezusa Chrystusa”
 • Msza Święta

 

13 I 2024 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW:

 • „Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia”
 •  „Kształtowanie kultury świętowania niedzieli”
 •  „Duszpasterstwo chorych”
 • Msza Święta 

 

17 II 2024  ks. dr Robert Wielądek:

 • „Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła”
 • „Świadomość chrzcielna”
 • „Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich”
 • „Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła”
 • Msza Święta

  

Wszystkie spotkania odbywają się w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie,

ul. Kobielska 10, 04-359 Warszawa.

Spotkania trwają od godz. 10:00 do ok. godz. 13:30.

Termin udzielenia posługi będzie podany w późniejszym terminie.

 

Polecamy