facebook

Terminy spotkań

Najbliższy kurs rozpocznie się w październiku 2023r. Poniżej publikujemy terminarz spotkań poprzedniego kursu w celach poglądowych.

 

 

Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 2021/2022

Terminy spotkań i tematy wykładów:

16.10.2021 – parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45  ks. dr Paweł Cieślik, „Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym”

10:55 – 11: 40 ks. dr Paweł Cieślik, „Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.”

11:50- 12:35 ks. dr Paweł Cieślik, „Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii”

12:45 – 13:30 ks. dr Paweł Cieślik, „Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo”

13:40 Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu – ks. Mateusz Kulikowski

 

27.11. 2021 – parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia”

10:55 – 11: 40  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Kształtowanie kultury świętowania niedzieli”

11:50- 12:35 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych”

12:45 – 13:30 ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW „Duszpasterstwo chorych”

13:40 Msza Święta

 

08.01. 2022 – parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45 ks. dr Piotr Klimek „Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii”

10:55- 11:40 ks. dr Piotr Klimek „Jezus ustanawiający Eucharystię”

11:50 –  12:35  ks. dr Piotr Klimek „Eucharystia w pierwotnym Kościele”

12:45 – 13: 30 ks. dr Piotr Klimek „ Boży plan zbawienia człowieka w działalności Jezusa Chrystusa”

13:40 Msza Święta

 

22.01.2022 – parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45 ks. dr Robert Wielądek „Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła”

10:55- 11:40   ks. dr Robert Wielądek ” Świadomość chrzcielna”

11:50 –  12:35   ks. dr Robert Wielądek „Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich”

12:45 – 13: 30 ks. dr Robert Wielądek „Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła”

13:40 Msza Święta

 

26.02.2022 –  parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45   ks. dr Paweł Cieślik „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki”

10:55- 11:40  ks. dr Paweł Cieślik „Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej”

11:50 –  12:35  ks. dr Paweł Cieślik „Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą”

12:45 – 13: 30 ks. dr Paweł Cieślik „Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej”

13:40 Msza Święta

 

05.03.2022 – parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, ul. Kobielska 10

10:00 –  10:45 ks. mgr lic. Konrad Biskup ” Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy”

10:55- 11:40  ks. mgr lic. Konrad Biskup – ” Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

11:50 –  12:35 ks. mgr lic. Konrad Biskup – ” Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka”

12:45 – 13: 30 obowiązkowe spotkanie dla księży proboszczów

 

Polecamy