facebook

Kandydaci

W sobotę, 16 października 2021 o godz. 10:00 w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (ul. Kobielska 10) rozpocznie się kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. (Informujemy, że rozpoczęcie kursu będzie  uzależnione od liczby zgłoszonych kandydatów).

Przypominamy, że w naszej diecezji  kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

W zgłoszeniu przygotowanym i podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego, adres mailowy oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi. Ks. proboszcz zobowiązany jest również do opłacania kosztów kursu w wysokości 100 zł  (m.in. zakup książek). Opłata będzie pobierana przy okazji pierwszego spotkania.

Zgłoszenia prosimy kierować do Kurii –  do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie do  30 września 2021 roku. (Warszawa, ul. Floriańska 2a)

Polecamy