facebook

Kurs dla szafarzy nadzwyczajnych

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi sytuacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej Diecezji, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Warszawsko-Praskiej informuje, że mogą oni pełnić posługę na terenie naszego Kościoła lokalnego.

Obecnie posługę tę pełni kilkunastu mężczyzn, którzy od jesieni bieżącego roku rozpoczną formację permanentną, za którą odpowiadać będzie ks. Konrad Biskup.

Przypominamy, że ustanowieni szafarze nadzwyczajni mogą rozdawać Komunię Świętą podczas Mszy Świętej tylko wtedy, gdy liczba kapłanów wobec komunikujących jest za mała. „Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi,nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii Świętej” (Instrukcja KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z 22 VI 1991). Nadzwyczajni szafarze mogą również zanosić Najświętszy Sakrament osobom chorym do domu.

Jednocześnie informujemy, że planowany jest kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Rozpoczęcie kursu w tym roku uzależnione będzie od liczby zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów na szafarzy, w formie pisemnej, zgłaszają Księża Proboszczowie. Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych (Postanowienie KEP odnośnie nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej z 2 V 1990).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.

Zgłoszenia kierujemy do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego na ręce ks. Dariusza Korbika, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2015 roku (w razie wątpliwości tel. 22 51-81-515 lub: ksdariuszkorbik@gmail.com)

Ks. Dariusz Korbik
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P

Ks. Konrad Biskup
Odpowiedzialny za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w DW-P

Polecamy