facebook

Formacja stała dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w roku 2015/2016.

Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z terenu naszej diecezji zapraszamy na rozpoczęcie formacji stałej. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 03.10.2015 roku o godz. 9:00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej a zakończy się mszą świętą celebrowaną przez ks. biskupa Marka Solarczyka około godz. 13:00 w katedrze św. Michała i św. Floriana na warszawskiej Pradze. Spotkanie będzie miało charakter pieszej piętnastokilometrowej pielgrzymki. Terminy kolejnych spotkań podane są w zakładce „formacja”.

Polecamy