facebook

Praktyki dla uczestników kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Praktyki rozpoczną się w niedzielę, 3 kwietnia w Szpitalu Bródnowskim (ul. Kondratowicza 8)

 praktyki będą się odbywać w kolejne niedziele w 8 grupach po 7 osób;

 każdy kandydat na szafarza wybiera sobie jeden termin;

 czas trwania: 9.30 (zbiórka przy kaplicy szpitalnej) – 13.00;

 w czasie trwania praktyk: udział we mszy św.; towarzyszenie szafarzom odwiedzającym

chorych na oddziałach; rozmowa z nimi i ks. kapelanem Arkadiuszem Zawistowskim;

 obecność potwierdza ks. kapelan.

Polecamy