facebook
 • Pobłogosławienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

  W katedrze warszawsko-praskiej, 18 czerwca o godz. 12:00, ks. arcybiskup Henryk Hoser pobłogosławi 53 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

  Kandydaci proszeni są o przyjście do podziemi katedry o godz. 11:15. Tam należy przebrać się w alby i bezpośrednio po tym zająć miejsca w wyznaczonych ławkach katedralnych. O godz. 11:30 odbędzie się odprawa liturgiczna.

 • Legitymacje

  Na kolejne spotkanie (w maju) koniecznie trzeba przynieść zdjęcie do legitymacji. Na odwrocie zdjęcia musi być napisane: imię i nazwisko, DATA I MIEJSCE URODZENIA, adres i Parafia miejsca zamieszkania (posługiwania).

 • Praktyki dla uczestników kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

  Praktyki rozpoczną się w niedzielę, 3 kwietnia w Szpitalu Bródnowskim (ul. Kondratowicza 8)

 • Lektura

  Na najbliższy wykład ks. prof. Wielebskiego – 9 kwietnia trzeba przeczytać 2 poniższe artykuły i po wydrukowaniu przynieść je na zajęcia.

 • Legitymacje

  Nowe legitymacje nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej dostępne są na furcie w kurii warszawsko-praskiej. (www.dw-p.pl/kuria). Ci, którzy dostarczyli zdjęcia z niepełnymi danymi (np. brak miejsca zamieszkania) proszeni są o ich samodzielne uzupełnienie. Prosimy również o podpisanie legitymacji (pod zdjęciem).

 • Nasze zakładki

  Terminy spotkań kursu dla kandydatów  oraz terminy spotkań formacji stałej dla już ustanowionych szafarzy Komunii Świętej znajdują się w zakładkach ” kurs” lub „formacja„.

 • Rozpoczęcie formacji stałej.

  Dnia 3 października 2015 r odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z naszej diecezji. Zapraszamy do fotorelacji z przebiegu tego wydarzenia i odsłuchania konferencji, którą wygłosił ks. Grzegorz Zagórowski.

 • Formacja stała dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w roku 2015/2016.

  Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z terenu naszej diecezji zapraszamy na rozpoczęcie formacji stałej. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 03.10.2015 roku o godz. 9:00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej a zakończy się mszą świętą celebrowaną przez ks. biskupa Marka Solarczyka około godz. 13:00 w katedrze św. Michała i św. Floriana na warszawskiej Pradze. Spotkanie będzie miało charakter pieszej piętnastokilometrowej pielgrzymki. Terminy kolejnych spotkań podane są w zakładce „formacja”.

Polecamy