facebook

Legitymacje szafarzy

Króluj nam Chryste!

Na najbliższym spotkaniu (7.09) będzie możliwość oddania legitymacji do przedłużenia ważności. Przypominam, że warunkiem przedłużenia legitymacji jest złożenie pozytywnej opinii od ks. proboszcza. Legitymacje będą przedłużane na dwa lata.

Odbiór legitymacji — osobiście u mnie (parafia św. Kazimierza Królewicza, Królewska 15, Kobyłka) lub na następnym spotkaniu (13.11).

W razie pytań: szafarzedwp@gmail.com.

Ks. Jakub Sędek

Polecamy