facebook

KOMUNIKAT DOT. KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO POSŁUGI NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA

Rozpoczęcie kursu w roku 2016/2017 uzależnione będzie od liczby zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów na szafarzy, w formie pisemnej, zgłaszają Księża Proboszczowie.

Przypominamy, że w naszej diecezji  kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych, a także siostra zakonna i kobieta życia konsekrowanego.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.

Zgłoszenia kierujemy do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego na ręce ks. Dariusza Korbika, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2016 roku (w razie wątpliwości tel. 22 51-81-515 lub: ksdariuszkorbik@gmail.com).

Ks. Dariusz Korbik
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P

Ks. Konrad Biskup
Odpowiedzialny za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w DW-P

Polecamy